ISMED ชี้หลังโควิด SMEs ต้องเร่งปรับตัว แนะแนวผลักดันธุรกิจเติบโตยั่งยืน

เศรษฐกิจ-ISMED

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชี้หลังโควิด SMEs ต้องเร่งปรับตัว พบธุรกิจหลายแห่งอยู่รอด แต่บางแห่งก็หายไปจากตลาด

พร้อมแนะแนวผลักดันธุรกิจเติบโตยั่งยืน นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED กล่าวว่า หลังสถานการณ์โควิด เราจะเห็นได้ว่ามี SMEs หลายรายที่อยู่รอด แต่ก็มีหลายรายที่ได้รับผลกระทบ จนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้

ทั้งนี้ SMEs จะต้องปรับตัวอย่างมากในอนาคต ทาง ISMED ได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้ และเห็นว่าความยั่งยืน จะเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศในการพัฒนา SMEs ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของหน่วยงานระดับชาติ และเทรนด์เวทีการค้าระดับโลก

ดังนั้น ในโอกาสครบ 24 ปี การสถาปนา ผู้บริหารและบุคลากรของ ISMED ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงร่วมกับผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 18 หน่วยงาน จัดงาน ISMED Growing Up Forum 2023 ที่ผ่านมา

โดยเป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา SMEs ให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพ ทั้งเป็นการให้ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับแนวคิด แนวทาง การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs จาก Keynote Specker ชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดตัว ISMED SME Academy ที่มีกว่า 50 หลักสูตร ครอบคลุมทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ ไว้บริการ SMEs อีกด้วย

เศรษฐกิจ-ISMED

ปัจจุบัน ISMED มีภารกิจสำคัญต่อการพัฒนา SMEs นับตั้งแต่การวางพื้นฐานทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพด้วยการจัดการองค์ความรู้ การให้บริการคำปรึกษาแนะนำ สู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ การเสริมแกร่งให้ SMEs ด้วยการพัฒนาสมรรถนะธุรกิจจากงานการศึกษาวิจัย ให้ SMEs เข้าถึงโอกาสทางแหล่งทุนและโอกาสทางธุรกิจ

รวมถึงการเป็นหน่วยงานเชื่อมโยงธุรกิจของ SMEs ก่อเกิดเป็นองค์วามรู้และการสร้างเครื่องมือที่ ISMED ทะลายกำแพงให้ SMEs ก้าวหน้าไปสู่โลกกว้างและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ การร่วมบริหารโครงการ กิจกรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สอดรับกับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ MIND ใช้หัวและใจ ติดปีกภาคธุรกิจ มุ่งอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2566 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริง ISMED ได้เตรียมบริการด้านองค์ความรู้ ด้วยการก่อตั้ง ISMED SME Academy ขึ้น มีองค์ความรู้กว่า 50 หลักสูตรที่พร้อมจะให้บริการกับ SMEs พร้อมการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ธุรกิจได้ โดย ISMED เรายินดีและมีความพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่